Stanowisko Prezydium OPZZ w sprawie najważniejszych priorytetów, w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2024 r.

28 maja 2024 wróć do listy aktualności »

W piśmie tym, za ich pośrednictwem zwróciliśmy  się do przyszłych europarlamentarzystek i europarlamentarzystów, aby wsłuchali się w głosy milionów pracownic i pracowników. Ludzi, którzy pragną, aby Europa, stała się miejscem, w którym każdy może żyć i pracować z szacunkiem i godnością, bezpiecznie, w pokoju, bez obaw przed ubóstwem, dyskryminacją, uciskiem, przemocą i wojną, aby uczynić ją silną społecznie.

Podkreśliliśmy, że gwarantem silnej społecznie Europy jest postęp społeczny, który można osiągnąć poprzez gwarancje i skuteczną ochronę praw pracowniczych. Wskazaliśmy też że  jest istotne, aby polityka unijna w większym stopniu promowała europejski model społeczny, pokój, demokrację, chroniła praw człowieka, w tym prawa pracownicze oraz globalną sprawiedliwość gospodarczą.

W związku z powyższym, przesłaliśmy postulat, aby w nowej kadencji europarlamentarzystki i europarlamentarzyści aktywniej uczestniczyli w inicjatywach unijnych na rzecz wspierania priorytetów pracownic i pracowników z jednoczesnym apelem o ich poparcie i uwzględnienie w swoich przyszłych pracach.

Mając powyższe na uwadze  również pragniemy zaapelować do wszystkich ludzi pracy o wzięcie udziału w wyborach w dn. 9 czerwca oraz głosowanie na kandydatów gwarantujących wsparcie działań na rzecz ludzi pracy.