Dokumenty do pobrania

Zapomoga losowa

Dofinansowanie do pobytów sanatoryjnych

Pożyczka

Ankieta statystyczna

Mentor - ubezpieczenie grupowe dla członków FZZPM

Z przyjemnością prezentujemy ofertę grupowego ubezpieczenia na życie.
Ubezpieczenia powstały z inicjatywy organizacji pracodawców (Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich - Związek Rewizyjny) oraz strony społecznej (Federacji Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa w Polsce) we współpracy z konsorcjum brokerskim Mentor – Konstanta i mają charakter ogólnopolski.

Pragniemy przypomnieć Państwu o podstawowej funkcji ubezpieczeń w ogóle: zabezpieczenia finansowego przez ubezpieczonego osób najbliższych na wypadek jego śmierci oraz pomoc finansową dla poratowania zdrowia. 

Dlatego właśnie przygotowana oferta zawiera ubezpieczenia w zakresie rozbudowanych opcji medycznych (ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby, pobytu ubezpieczonego w szpitalu, pakiet assistance), śmierci ale przede wszystkim trwałych uszczerbków na zdrowiu. Oferta zaproponowana została przez Grupę PZU.

Zapraszamy do zapoznania się z niniejszą informacją.


Oferta ubezpieczeniowa do pobrania