Porozumienie dla Mleczarstwa apeluje do Ministra Budy o reakcję ws nabiału

24 kwietnia 2023 wróć do listy informacji »

W piśmie adresowanym do Waldemara Budy, Ministra Rozwoju i Technologii, a sygnowanym przez Grzegorza Gańko, Przewodniczącego Porozumienia Dla Mleczarstwa, czytamy m.in:

– Polski sektor mleczarski z niepokojem przygląda się pogarszającej sytuacji polskich rolników i przetwórców mleka, która wynika w między innymi z agresji Rosji na Ukrainę. Trwająca już ponad rok wojna w znaczący sposób zdestabilizowała sytuację w europejskim sektorze rolno – spożywczym. Sektor mleczarski jest jednym z najbardziej dotkniętych tym kryzysem. Sytuacja, z jaką mamy dziś do czynienia, jest bezprecedensowa i skutkuje  ogromnymi problemami wynikającymi ze spadków cen zarówno surowca, jak i produktów gotowych, przy jednoczesnym wzroście kosztów produkcji, pakowania, przechowywania  i transportu.

– Przy zmniejszonym popycie na produkty mleczne wynikającym m.in. z inflacji,  polscy producenci i przetwórcy mleka muszą dziś bardziej niż kiedykolwiek polegać na eksporcie wyrobów mlecznych. Jednym ze znaczących krajów w handlu produktami mlecznymi jest Ukraina.

Od 5 lat jesteśmy największym dostawcą sera, mleka, napojów mlecznych i serwatki modyfikowanej do Ukrainy. Ukraina jest jednym z największych, pozaunijnych, odbiorców naszych przetworów mleczarskich (w 2022 roku – 108 mln EUR) i było to ponad 3% całego naszego eksportu.

Ukraina ma 17% udział w eksporcie polskiego jogurtu, 7% w eksporcie sera topionego i 9% sera podpuszczkowego. 

Dlatego z niepokojem przyjęliśmy podpisane przez Pana rozporządzenie z dnia 15 kwietnia br. w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych. Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia, zakaz dotyczy również mleka i przetworów mlecznych.

– Jako przedstawiciele branży mleczarskiej uważamy, że dotychczasowe wyniki handlu zagranicznego produktami mleczarskimi pomiędzy Polską, a Ukrainą nie uzasadniają wprowadzania tak drastycznych środków, jak zakaz importu mleka i przetworów mlecznych do naszego kraju. Jednocześnie obawiamy się, że strona ukraińska może podjąć działania retorsyjne w wymianie handlowej z Polską, co skutkować będzie zahamowaniem lub zakazem eksportu, głównie naszych serów, serwatki w proszku i produktów fermentowanych, dla których Ukraina jest dziś istotnym rynkiem zbytu. Pragniemy przypomnieć, że przed rozpoczęciem działań wojennych na terytorium naszego wschodniego sąsiada, strona ukraińska dążyła do ograniczenia eksportu serów z Polski do Ukrainy, zarzucając stronie polskiej stosowanie cen dumpingowych.

– Biorąc powyższe pod uwagę, wnosimy o wykreślenie mleka i produktów mlecznych z załącznika do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2023 r. w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych.