Produkcja i eksport serów w UE wzrosną mimo spadku skupu mleka

3 czerwca 2024 wróć do listy informacji »

Prognozuje się, że produkcja mleka w UE w 2024 r. nieznacznie spadnie w wyniku spadającej i niższej liczby krów. Całość dostaw mleka w UE wyniesie 148,9 mln ton: o 0,3% poniżej poziomu z 2023 r. Od początku 2023 r. rolnicy w UE muszą sobie radzić ze stale spadającymi cenami mleka na rynku skupu w połączeniu z wciąż podwyższonymi kosztami produkcji. Ten trend obciąża ich marże w 2024 r. skutkując eliminacją mniejszych i mniej wydajnych gospodarstw oraz negatywnie wpływając na liczbę stad krów w UE-27. Oczekuje się, że spadek pogłowia krów będzie jedynie częściowo skompensowany wzrostem produktywności krów, co prowadzi do nieznacznie niższych dostaw mleka od krów w 2024 r.

Oczekuje się, że spożycie mleka płynnego utrzyma trend spadkowy i wyniesie 22,8 mln ton (spadek o 0,1%). Produkcja sera pozostaje głównym celem unijnego przemysłu mleczarskiego z uwagi na solidną krajową konsumpcję i utrzymujący się silny popyt eksportowy. Prognozuje się, że produkcja serów w 2024 r. wzrośnie o 0,6% w porównaniu z poziomem z 2023 r., osiągając 10,6 mln ton pomimo mniejszej dostępności mleka. Prognozuje się, że w 2024 r. wzrośnie zarówno eksport serów, jak i konsumpcja krajowa.

Rosnącą konsumpcję można pobudzić poprzez rozwój sektorów hotelarstwa i turystyki oraz ożywienie gospodarki UE, podczas gdy eksport korzysta z rosnącego popytu ze strony kluczowych importerów. Po trzech latach spadku eksportu sera z UE nastąpił wzrost o 3,6 procent i według prognoz wzrośnie on o 2,1% osiągając poziom 1,4 mln ton w 2024 r.

Prognozuje się, że produkcja masła w UE-27 w 2024 r. wyniesie 2,07 mln ton, czyli o 2,1% poniżej szacowanej na poziomie z 2023 r., ponieważ mniejsza podaż mleka będzie sprzyjać produkcji sera w stosunku do masła i NFDM. Prognozuje się, że konsumpcja krajowa będzie kontynuowała tendencję spadkową. Oczekuje się, że eksport UE-27 w 2024 r. spadnie z podwyższonych poziomów z 2023 r. Może to wynikać ze zmniejszającej się produkcji masła w UE (niższe dostawy mleka) oraz utraty przez UE konkurencyjności cenowej na rynkach światowych.

Prognozuje się, że produkcja NFDM w UE-27 w 2024 r. wyniesie 1,4 mln ton, co oznacza spadek o 5,8%, co będzie miało związek ze zmniejszonym popytem eksportowym wywołanym słabszym chińskim popytem. Oczekuje się, że na eksport NFDM negatywny wpływ będzie miało poszukiwanie przez Nową Zelandię rynków poza granicami Chin. W rezultacie prognozuje się, że eksport z UE spadnie o 7,6% wobec 2023 r. Zużycie w 2024 r. wyniesie 710 tys. ton, co oznacza spadek o 3% w stosunku do roku 2023.

Prognozuje się, że produkcja WMP w UE-27 w 2024 r. spadnie o 3,9% w porównaniu z 2023 r.

do 610 tys. ton w wyniku mniejszej dostępności mleka i faworyzowania produkcji serów. Wywóz WMP z UE-27 będzie dalej spadał w porównaniu z poziomem z 2023 r., przy mniejszym popycie ze strony Chin i silnej konkurencji ze strony Nowej Zelandii na innych rynkach. Jednocześnie prognozuje się, że rynek krajowy w 2024 r. będzie stabilny, kontynuując trend niższych cen na korzyść zastosowania WMP w przetwórstwie żywności.

Z politycznego punktu widzenia sektor mleczarski w UE nadal ma obawy związane z wdrożeniem nowej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i inicjatyw UE Zielonego Ładu, co negatywnie wpływa na decyzje rolników o kontynuowaniu produkcji. Wzmocnienie UE w zakresie ochrony środowiska i polityka łagodzenia zmian klimatu wymagałaby dodatkowych, nieprodukcyjnych inwestycji i dalszej erozji rentowności mleczarstwa. Jednak częściowo ze względu na obawy rolników nowe przepisy są osłabiane, a ich wdrożenie opóźnione. W 2024 r. wpływ wojny na Ukrainie na koszty produkcji będzie maleć. UE w dalszym ciągu wspiera Ukrainę, zapewniając jej bezcłowy i bezkontyngentowy dostęp do swojego rynku poprzez przedłużenie go do 5 czerwca 2025 r., ale ukraińskie produkty mleczarskie nie mają znaczącego wpływu na sektor mleczarski UE.