Przewidywany wzrost produkcji mleka w Australii

7 czerwca 2024 wróć do listy informacji »

Według analityków USDA produkcja mleka w Australii w 2024 r. może wzrosnąć po raz pierwszy od 2020 r. o 3,3% do 8,75 mln ton. Jest to możliwe dzięki wysokim cenom surowca, a także niższe ceny paszy i nawozów oraz ogólnie dobre warunki pogodowe. Jednak szacunki USDA na 2024 r. zostały skorygowane przez suche warunki panujące w niektórych regionach w których wytwarza się mleko (południowo-zachodnia Wiktoria, a także Australia Zachodnia i Australia Południowa).

Szacuje się, że krajowe spożycie płynnego mleka w 2024 r. wzrośnie po raz pierwszy od sześciu lat. Wynika to z szybkiego wzrostu populacji. Oczekuje się, że produkcja i eksport serów, OMP oraz PMP wzrosną. W przypadku masła szacuje się, że produkcja spadnie, ale eksport wzrośnie.

Ważnym czynnikiem przyczyniającym się do wzrostu produkcji mleka jest spadek cen bydła mięsnego. Doprowadziło to do zmniejszenia liczby zatrzymanych cieląt mięsnych, a w rezultacie do zwiększenia pastwisk dla stad mlecznych. Jednocześnie nastąpił duży spadek popytu na jałówki mleczne z Chin. Umożliwiło to wejście większej liczby krów do stada mlecznego.

Szacuje się, że krajowe spożycie mleka płynnego w 2024 r. wzrośnie nieznacznie o 0,5% do 2,455 mln ton. Choć będzie to miało związek ze wzrostem populacji, to spożycie per capita spadnie o około 2%. W 2023 r. konsumenci zmienili swoje preferencje z powrotem na mleko pełnotłuste i odeszli od mleka UHT. Spożycie mleka smakowego nieznacznie wzrosło, a spożycie mleka odtłuszczonego nieznacznie spadło.

Szacuje się również, że na lokalny rynek przetwórczy trafi +5,6% więcej surowca tj. 6,152 mln ton. W związku z tym oczekuje się, że produkcja sera, odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) i pełnego mleka w proszku (PMP) wzrośnie. Wzrost produkcji proszków jest napędzany w większym stopniu przez konieczność zarządzania większymi ilościami mleka w czasie szczytowej produkcji. Jednak przetwórcy mleka spodziewają się, że nadal będą preferować produkcję serów, aby zoptymalizować swoje zyski ekonomiczne, tak jak ma to miejsce od wielu lat w Australii.

Przewiduje się, że eksport mleka płynnego będzie dalej spadać (szczyt osiągnięto w 2021 r.) z powodu osłabienia popytu na głównym rynku eksportowym Australii – Chinach. Przewiduje się również, że eksport serów i OMP znacznie wzrośnie w 2024 r. w związku ze zwiększoną produkcją. Eksport masła pozostaje na bardzo niskim poziomie, ale szacuje się, że w 2024 r. również wzrośnie. Jednak jest to nienormalnie niski poziom.

W imporcie wszystkich głównych produktów mlecznych spodziewanych w 2024 r. nastąpi stosunkowo niewielka zmiana.